Philippines

IDDSI is now seeking volunteers to be part of a newly formed Philippines IDDSI Reference Group, representing diverse stakeholders including speech-language pathologists, health care professionals, food industry representatives, school and care facility chefs, patients with feeding and swallowing disorders, and their caregivers. Previous involvement in IDDSI guideline development or implementation is not a requirement. For more information, contact the Philippines IDDSI Reference Group:

Naghahanap kami ng mga boluntaryo na sasali sa bagong IDDSI Reference Group ng Pilipinas galing sa iba-ibang mga karanasang propesyonal, tulad ng mga doktor, nars, healthcare professionals, mga kinatawan sa industriya ng pagkain, mga chef ng iskuwela at pasilidad ng pangangalaga, mga pasyenteng may mga problema sa paglunok at pagkain, at mga nag-aalaga sa kanila. Hindi kailangan ang nakaraang karanasan sa pag-unlad o pagpapatupad ng mga patnubay ng IDDSI. Para sa karagdagang impormasyon, paki-email kami dito:   

Current Implementation Status
  • Recruiting volunteers through social media outreach and defining the needs.
  • An IDDSI reference group is currently being assembled in the Philippines. If you are interested to participate in the Philippines IDDSI reference group, please contact
Country Specific Resources In progress
Primary Contacts

Russell deJesus, M.S., CCC-SLP

Contact Emails

  This information was last updated April 2024.